Dapachari Dairy Project | दापचरी दुग्ध प्रकल्प

Official Information from Govt page :
 मुंबईपासून १५० किलोमिटर अंतरावर अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर दुग्ध प्रकल्प, दापचरीची स्थापना १९६० मध्ये करण्यात आली असून त्याकरीता २६७७ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आलेले आहे. या प्रकल्पाकरीता विरोली नदीवर धरण (१३८० मिलीयन लिटर्स क्षमता ) धरण बांधण्यात आलेले आहे.प्रकल्पात गोशाळा योजनेबरोबरच वैरण बीज उत्पादन योजना व भाजीपाला योजना राबविण्यात आली होती. प्रकल्पात १७० संलग्न व १०० गावठाण पध्दतीची दुग्धव्यवसाय क्षेत्र शेतक-यांना वाटप करण्यात आलेली आहेत. प्रत्येकी एक हेक्टर दुग्धव्यवसाय क्षेत्रामध्ये १२ गायी करीता गोठा बांधण्यात आलेला आहे. राहण्याकरीता निवासस्थान आहे व हिरवा चारा उत्पादनाकरीता क्षेत्र आहे.

Source : http://dairy.adfmaharashtra.in/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=22&lang=mr 

Reach us at facebook